Our Blog

avtodiagnostika.net

температурен датчик ауди фолксваген сеат шкода

Според предназначението си те могат да подават информация на:

  1. ЕБУ на двигателя
  2. Табло на автомобила
  3. Модул за управление на охлаждането на радиатора
  4. Директно управление на релетата за степени на охлаждането на радиатора (on/off switch).
  5. За измерване на външна температура
  6. Комбинирани

Датчик за температура на охладителната течност – термистор, променя си съпротивлението при промяна на температурата, следи температурата на охладителната течност и влияе на целия процес за управление на двигателя по време на движение и при работа на празен ход.

При неправилно показание може да се отрази на разхода на гориво (твърде обогатена или обеднена смес), оборотите на празен ход, мощността, запалването на двигателя при студен или топъл старт и др.

Как температурният датчик влия на работата на двигателя

– Обогатява сместа при студен старт на двигателя – увеличава импулса на инжекторите и обогатява сместа.  Така се подобрява и качеството на праният ход. При достигане на работна температура, ЕБУ обеднява сместа и така се намаляват вредните емисии и намалява разхода на гориво.

При отчитане на постоянно ниска температура се повишава разхода на гориво, при отчитане на постоянно висока може да има проблем със запаването на автомобила, загуба на мощност, лош празен ход и др.

– Коригира аванса – аванса често пъти е ограничен от екологичн гледна точка, до момента в който двигателя не достигне работна температура

– Работа на EGR клапана – ЕБУ на двигателя не позволява EGR клапана да работи до достигане на работна температура на двигателя.

– Работа на EVAP системата – ЕБУ на двигателя не позволява EVAP системата да работи до достигане на работна температура на двигателя

 

– Влияние на Open/closed loop обратна връзка – ЕБУ може да не приема стойностите на ламбда сондатадо достигане на определена температура на двигателя. Докато двигателя е студен, ЕБУ ще остане ж open loop режим и ще поддържа обогатена смес.

– Празен ход по време на фазата на подгряване – ЕБУ на двигателя обикновено повишава оборотите на празен ход про студен двигател

– Работа на перката за охлаждане на радиатора –  при много системи ЕБУ на двигателя управлява перките за охлаждане на радиатора или информацията подавана от температурнуият датчик се ползва и от отделен блок за управление на охлаждането.

По-старите системи са с  отделни температурни датчици монтирани върху радиатора и управляващи директно степените през релета.

Тупове температурни датчици

Повечето са термистори, които си променят вътрешното съпротивление при промяна на температурата от тип NTC – негативен температурен коефициент, т.е. съпротивлението намалява с повишаване на температурата

температурен датчик графика съпротичление

 Температурните датчици обикновено са свързани с 2 кабела – 5-волта опорно напрежение и маса. Според вътрешното съпротивление на датчика се определя и сигнала към ЕБУ. Прочетен с уред за диагностика сигнала може да е в волтове и/или градуси.

Има датчици, които се свързват само с един кабел (масата е на блока на двигателя) или с 4 кабела – комбинирани, които изпращат отделни сигнали към ЕБУ на двигателя и към арматурното табло.

При някои системи за по-голяма точност на измерване, ЕБУ може да променя опорното напрежение от 5 на 12V

Симптопми за повреден температурен датчик

–       проблеми при стариране на двигателя

–       повишен разод на гориво

–       липса на мощност

–       системата на лиза с closed loop режим (затворен контур)

–       постоянно работещи перки за охлаждане на радиатора

–       неправилно отчитане на температурата на таблото

Често срещани кодове за грешки:

P0115….Engine Coolant Temperature Circuit
P0116….Engine Coolant Temperature Circuit Range/Performance
P0117….Engine Coolant Temperature Circuit Low Input
P0118….Engine Coolant Temperature Circuit High Input
P0119….Engine Coolant Temperature Circuit Intermittent 
(irregular)

 

Диагностика на температурен датчик

–       измерване на съпротивление и/или напрежение

–       проверка на свързващият куплунг

–       проверка на данните в реално време с уреда за диагностика от студен старт до достигане на работна температура

–       проверка за липса на маса

При необходимост от проверка на кабелите може да се използва resistor box и отчитане на темпаратурата с уред за диагностика

При прекъсната верига, показанието на уреда за диагностика обикновено е -40 градуса (-200 при Rover)

 

So, what do you think ?

You must be logged in to post a comment.