Според предназначението си те могат да подават информация на: ЕБУ на двигателя Табло на автомобила Модул за управление на охлаждането на радиатора Директно управление на релетата за степени на охлаждането на радиатора (on/off switch). За измерване на външна температура Комбинирани Датчик за температура на охладителната течност – термистор, променя си съпротивлението при промяна на температурата,

Read more…

    Дебитомер е сензор, който  преобразува количеството въздух постъпващо в двигателя в напрежение подавано към ECU на двигателя (или ЕБУ – електронен блок за управление). Към ECU на двигателя трябва да постъпва информация за количеството входящ въздух в двигателя, за да може да се изчисли натоварването на двигателя („engine load”). Това е важно, за

Read more…