Смяна на масло на автоматични скоростни кутии, позволява смяната на до 98% от маслото, бързо, качествено, професионално. Процедурата обикновено е следната. Машината се прикача към системата през връзките за охладителя на маслото или друго подходящо място. Новото масло се вкарва под налягане, докато не се подмени в цялата система. Без ползване на машина, често максималното

Read more…