Our Blog

avtodiagnostika-tpsTPS сензор (Throttle Position Sensor – датчик за положение на дроселовата клапа) е потенциометър с променливо съпротивление монтиран на тялото на дросела.

Той определя ъгъла на дроселовата клапа. Когато клапата се движи тя изпраща сигнали до електронният блок за управление (ЕБУ) на двигателя.

Това става обикновено, чрез 3 кабела – сигнал 5V от ЕБУ до датчика (клема А на схемата), маса от ЕБУ (клема B на схемата) и сигнал от датчика до ЕБУ (клема W на схемата).

TPS сензора изпраща информацията за позицията на дроселовата клапа към ЕБУ на двигателя именно чрез последният кабел.

Когато дросела е затворен, сигнала е обикновено е около 0,5V, а при напълно отворен дросел – до 4,5-5V.

При отклонение на сигнала от тези нормални граници се записва код p0120 – Throttle/Pedal Position Sensor A Circuit – Дроселова клапа/Педал на газта Позиция Сензор А Верига

avtodiagnostika.net-TPS

Защо се ползва TPS  в автомобилите.

В съвременните автомобили педала на газта не е свързан директно с дроселовата клапа, чрез жило.

Дросела се задвижва, чрез мотор вграден в него и се управлява от датчици в педала на газта. Когато педала на газта се натисне, съпротивлението в сензорите му се променя. ЕБУ на двигателя задвижва дроселовата клапа според входящите сигнали от сензорите на педала на газта. От своя страна датчикът (или датчиците) за положение на дроселовата клапа изпращат обратна връзка към ЕБУ на двигателя и така той “знае” точното положение на клапата.

ТPS има и в някои автомобили с жило на газта, тогава по същата схема TPS се ползва за управление на празният ход на двигателя.

Comments are closed.