Our Blog

Кодове за грешки
Какво е код за грешка (DTC или Diagnostic Trouble Code)?Кодове за неизправности (или грешки, както ще ги наричаме оттук нантатък) са тези кодове, които са запаметени в електронният блок за управление (или за по-кратко – ЕБУ*) на определена система на автомобила. Те се запаметяват, когато системата на автомобила открие проблем. Кода се запаметява, на пример когато даден датчик в автомобила отчете стойност извън определени граници или спре да работи изцяло.Кодовете определят специфична област на проблема и са направени да осигурят на техника насока, в коя част, на коя система е тази неизправност. Кодовете за грешка трябва да се използват заедно с допълнителна техническа информация за дадения автомобил, за да се установи коя система, верига или компонент трябва да се тества. От личен опит казвам и че не може да се има пълно доверие на повечето уреди за диагностика, особено такива със софтуер на Български език. Винаги проверявайте кода за грешка от втори източник, ако няма симптоми които го доказват на 100%.Често се получават грешки при превода на софтуера (или превода е автоматичен, което е често срещано и доста непроятно) и най-много може да се разчиста на кода който се извежда, а не текста с описанието му. Автодиагностика.нет ще даде възможност в бъдеще описанията на най-често срещаните кодове за грешки да могат да бъдат проверявани на Български език.След като се разтълкува правилно кода за грешка, трябва да се знае, че компоненти и части не трябва да се подменят само с тази информация. Преди това проблема трябва да се анализира, да се направят допълнителни тестове ако е нужно и да се намери допълнителна информация за него. Например, ако код за грешка дава като проблем неправилна стойност на измереният въдух в дебитомера, подмяната му не означава, че проблемът ще бъде решен. Проблемът може да бъде  причинен от системата която наблюдава този датчик или от кабелите с които той е свързан и др.*от английски ECU – electrnic control unit, ECM – electronic control module или PCM – powertrain control moduleРазчитане на Кодовете за грешкаEOBD и OBD2 кодовете за грешки се състоят от буква, следвана от 4 цифри (пример: P0102) и се използват да покажат възможни неисправности в система следена от даден електонен блок за управление (ЕБУ).avtodiagnostika.net-kod_za_greshka 

 

 

 

 

Първият символ е винафи буква и определя основната система в кояти се намира грешката. Вижте изброените варианти:

Буква Система
B Body – Купе
C Chassis – Шаси
P Powertrain – Задвижване
U Network (UART) – Комуникационна мрежа

Вторият символ е цифра. Той определя дали кода е универсален или специфичен за даден производител.

Тип код Информация
Generic – Общ, универсален
(обикновено P0xxx)
Дефиницията на кода е определена от EOBD / OBDII стандартите и е еднаква за всички производители на автомобили
Manufacturer-specific – Специфичен
(обикновено P1xxx)
Когато производителите имат нужда от по-подробно дефиниране на код те могат да добавят собствени кодове. Дефинициите им се определят от съответния производител. Оттам – един и съш код, може да има коренно различни значения при различни марки автомобили.

Катоя цяло, кодовете които започват с Р0 са универсални, а тези с Р1 – специфични. Има и някои изключения дадени в таблицата по-долу.

Р кодове В кодове
P0xxx – универсални B0xxx – универсални
P1xxx – специфични за производител B1xxx – специфични за производител
P2xxx – универсални B2xxx – специфични за производител
P30xx-P33xx – специфични за производител B3xxx – универсални
P34xx-P39xx – универсални
C кодове U кодове
C0xxx – универсални U0xxx – универсални
C1xxx – специфични за производител U1xxx – специфични за производител
C2xxx – специфични за производител U2xxx – специфични за производител
C3xxx – универсални U3xxx – универсални

 

Третият символ определя конкретната система или подсистема в която се намира проблема.

Трети символ Система или подсистема
1 Гориво и измерване на въздух
2 Гориво и измерване на въздух (само проблеми в ел.вериагата на инжектори)
3 Запалителна система или пропуски при запалване (misfire)
4 Допълнителна система за контрол на емисиите
5 Контрол на скоростта на превозното средство и система за празен ход на двигателя
6 Изходящи вериги на електронният блок за управление
7 Трансмисия
8 Трансмисия

Трябва да се отбележи, че производителите не са задължени да следват системата за номериране за техните специфични кодове за грешки, но повечето от тях го правят.

 

Четвъртият и петият символ оказват подсистемата и конкретният компонент причиняващ проблема.

 

avtodiagnostika.net

Comments are closed.