Our Blog

Bosch DME 7.2 е познат също и като ME7.2 и се използва в редица V8 бензинови двигатели в 5-та и 7-ма серия.

Системата използва т.нар “Torque modeling” или модифициране на въртящият момент в зависимост от позицията на педала на газта.

 

DME 7.2 – десетични кодове

1-Leak-Diagnosis-Pump

2-DMTL-Output-Stage-Solenoid-Valve

3-Lambda-Sensors-Pre-Cat-Swapped

4-Lambda-Sensor-Heater-Post-Cat-Bank-2

5-Lambda-Sensor-Heater-Pre-Cat-Bank-2

10-Lambda-Sensor-Pre-Cat-Bank-1-Signal

12-Lambda-Sensor-Post-Cat-Bank-1-Signal

13-Lambda-Sensor-Heater-Pre-Cat-Bank-1

14-Lambda-Sensor-Heater-Post-Cat-Bank-1

15-Lambda-Sensor-Timing-Pre-Cat-Bank-1-(TP)

16-Lambda-Sensor-Timing-Pre-Cat-Bank-1-(TV)

17-Lambda-Sensor-Timing-Pre-Cat-Bank-1

18-Lambda-Sensor-Pre-Cat-Bank-2-Signal

20-Lambda-Sensor-Post-Cat-Bank-2-Signal

21-Lambda-Sensor-Timing-Pre-Cat-Bank-2-(TP)

22-Lambda-Sensor-Timing-Pre-Cat-Bank-2-(TV)

23-Lambda-Sensor-Timing-Post-Cat-Bank-2

24-Multiplicative-Adaptation-Bank-1-Control-Limit-Reached

25-Multiplicative-Adaptation-Bank-2-Control-Limit-Reached

26-Multiplicative-Adaptation-Bank-1-Control-Limit-Reached

27-Multiplicative-Adaptation-Bank-2-Control-Limit-Reached

28-Additive-Adaptation-Bank-1-Control-Limit-Reached

29-Additive-Adaptation-Bank-2-Control-Limit-Reached

30-Short-Term-Additive-Adaptation-Bank-1-Control-Limit-Reached

31-Short-Term-Additive-Adaptation-Bank-2-Control-Limit-Reached

32-Idle-Speed-Control  avtodiagnostika.net

33-Inlet-Camshaft-Control-Bank-1

34-Inlet-Camshaft-Control-Bank-2

39-EWS-3.3-Anti-Tampering-Protection

40-Catalytic-Converter-Efficiency-Bank-1

45-Catalytic-Converter-Efficiency-Bank-2

50-Misfire-Detection-Cyl-1

51-Misfire-Detection-Cyl-5

52-Misfire-Detection-Cyl-4

53-Misfire-Detection-Cyl-8

54-Misfire-Detection-Cyl-6

55-Misfire-Detection-Cyl-3

56-Misfire-Detection-Cyl-7

57-Misfire-Detection-Cyl-2

62-Misfire-at-Multiple-Cylinders

80-Aux-Air-System-Bank-1

81-Aux-Air-System-Bank-2

82-Aux-Air-System-Valve

84-Aux-Air-Pump-Relay

85-Aux-Air-System-Valve

93-Tank-Venting-System

98-Tank-Vent-Valve

101-Torque-Monitoring

102-Multifunction-Steering-Wheel-Signal

103-Control-Unit-Monitoring

104-Clutch-Switch-Signal

105-Control-Unit-Fault-(RAM)

106-Brake-Switch-Signal

107-Control-Unit-Fault-(ROM)

108-Reset-DME-/-Voltage-Supply

109-Battery-Voltage  avtodiagnostika.net

110-Torque-Monitoring

111-Crankshaft-Sensor-Signal

112-Crankshaft-Sensor-Signal

113-Camshaft-Position-Sensor-Bank-1

114-Camshaft-Position-Sensor-Bank-2

115-Mass-Air-Flow-Sensor-Signal

117-Throttle-Potentiometer-Signal

118-Throttle-Potentiometer-1-Signal

119-Throttle-Potentiometer-2-Signal

120-Vehicle-Speed-Signal

121-CAN-Signal-Wheel-Speed

122-Ambient-Temperature-Signal

123-Engine-Coolant-Temperature-Sensor

124-Intake-Air-Temperature-Sensor

125-Radiator-Outlet-Temperature-Sensor

127-TxD-Plausibility

130-Throttle-Actuator

131-Throttle-Actuator-Jammed

132-Throttle-Actuator-Activation

133-Throttle-Actuator-Spring-Check

134-Throttle-Actuator-Adaptation-Lower-Stop

135-Throttle-Potentiometer-Booster-Adjustment

136-Throttle-Emergency-Operation-Point

139-Thermostat-Jammed

140-Map-Cooling-Thermostat-Activation

141-Electric-Fan-Activation

142-Exhaust-Flap-Activation

148-Interface-DME-EWS  avtodiagnostika.net

150-Fuel-Injector-Activation-Cyl-1

151-Fuel-Injector-Activation-Cyl-5

152-Fuel-Injector-Activation-Cyl-4

153-Fuel-Injector-Activation-Cyl-8

154-Fuel-Injector-Activation-Cyl-6

155-Fuel-Injector-Activation-Cyl-3

156-Fuel-Injector-Activation-Cyl-7

157-Fuel-Injector-Activation-Cyl-2

163-Throttle-Mass-Air-Flow-Adjustment-Diagnosis

164-Ambient-Pressure-Sensor

165-Inlet-VANOS-Bank-1

166-Inlet-VANOS-Bank-2

167-Electric-Fuel-Pump-EKP-Relay

168-MIL-Fault-Lamp

170-AirCon-Compressor-Control

182-Tank-Leakage-Detection-Minor-Leak

183-Tank-Leakage-Detection

184-Tank-Leakage-Detection-Blocked-Line

185-Tank-Leakage-Diagnosis-Pump

186-DMTL-Pump-Motor

187-DMTL-Minimal-Leak-(0.5mm)

188-DMTL-Minor-Leak-(1.0mm)

189-DMTL-Module  avtodiagnostika.net

201-DMTL-Heating

204-EWS-3.3-Random-Code-Storage

210-Knock-Sensor-Signal-1

211-Knock-Sensor-Signal-2

212-Knock-Sensor-Signal-3

213-Knock-Sensor-Signal-4

214-Knock-Control-Zero-Test

215-Knock-Control-Offset

216-Knock-Control-Test-Pulse

219-CAN-Timeout-TCU

220-CAN-Timeout-(EGS/AGS)

221-CAN-Timeout-ASC/DSC

222-CAN-Timeout-Instrument-Cluster

223-CAN-Timeout-ACC  avtodiagnostika.net

224-MSR-Intervention-Plausibility

225-ACC-Intervention-Plausibility

226-Tank-Fill-Level-Plausibility

229-Pedal-Travel-Sensor-Comparison

230-Pedal-Travel-Sensor-Signal

231-Pedal-Travel-Sensor-Signal-Potentiometer-1

232-Pedal-Travel-Sensor-Signal-Potentiometer-2

233-Automatic-Start-Activation

234-Ignition-Lock-Signal-(T50)

236-Intake-Flap-Activation

237-Automatic-Start-Activation

avtodiagnostika.net

Comments are closed.