Our Blog

До края на 90-те години всички ламбда сонди монтирани в автомобилитие бяха т.нар стандартен тип или narrow band (narrow – тесен, ограничен). Причината поради която се наричат „narrow band” е че те имат възможност само да определят дали отношението въздух/гориво е под или над точно заданена стойност (14,7:1) т.е. дали гориво-въздушната смес е бедна или богата. Големият недостатък на тези „обикновени” ламбда сонди е, че не дават информация колко бедна или колко богата точно е сместа.

Широколентовите ламбда сонди или wide band oxygen sensors се наричат така, защото те не само казват на блока за управление на двигателя, дали сместа е бедна или богата, а точно колко бедна или богата е тя. Също така обхвата на измерването е много по голям, често от около 5:1 до 22:1. С използванто на такава сонда електронният блок за управление на двигателя много по-лесно ъправлява времето на впръскване на инжекторите. Поради този факт в скоро време всички автомобили ще ползват именно този тип сонди.

Какви сигнали подава широколентовата ламбда сонда към блока за управление на двигателя.

За разлика от „обикновените” сонди които подават сигнал към компютъра, чрез определено напрежение подавано по един кабел (независино с колко кабела е самата сонда), широколентовата сонда е много по-усъвършенстван сенсор, ползва два кабела и подава сигнал към компютъра, като генерира ток с определена големина (и посока). Гориво-въздушната смес в отношение 14,7:1 (отношение на маса въздух към маса гориво) е определена като оптимална стойност. Когато текущата стойност е над това отношение, тока протича в една посока, а когато е под тази стойност – в обратната. При стойност точно 14,7:1 тока е 0. Така големината на тока показва точно колко бедна или богата е сместа и компютъра максимално бързо и прецизно коригира сместа в реално време.

широколентова ламбда сонда

Comments are closed.