Our Blog

Обикновено сервизните интервали на BMW моделите, преди да бъдат оборудвани със стандартната 16-пинова букса за диагностика, могат да бъдат занулени, чрез специално оборудване. Едния вариант е това да бъде направено с универсален уред за диагностика, а другият със специализиран уред за зануляване на сервизни интервали на BMW. Има достатъчно подобни предложения на пазара като тези:

avtodiagnostikanet_bmw_zanulqvane_maslo_serviz._jpg

Уреди за зануляване на сервизни интервали на BMW, за модели с 20-пинова букса за диагностика, ръчна процедура

 

Има и трети вариант, който ще опишем тук – изцяло ръчно зануляване.

Реално правите точно това, което правят и горните уреди, но с помоща на парче кабел или кламер. Тук е момента да споменем, че специалистите винаги препоръчват да се ползва кабел с бушон!!

Това може да се извърши, като се свържат пин 7 и пин 19(маса). Правилният начин за извършване на това е да се изключи запалването (ключ на позиция 0) и да се сложи кабел, свързващ пин 7 и пин 19 в 20 пиновата букса.

20-пинова букса за диагностика BMW

 

След като сте уверени, че сте свързали правилните пинове, завъртете контактният ключ на позиция 1 (не на контакт, а на положение „аксесоари”) и след като изчезне сервизната светлина, върнете ключа отново на позиция 0.

Кога изчиставаме индикацията за сервиз (инспекция) и кога за масло.

Това се определя от продължителността на процедурата по зануляване т.е. за да се занули индикацията за маслото, ключът на поз.1 е дистатъчно за се държи около 3 секунди.

Ако продължите да държите ключа на поз.1, ще изтриете също така и индикацията за инспекция (необходими са около 10 секунди).

В тази ситуция следващият сервизен интервал, който ще се появи, ще бъде този за смяна на масло.

 

Как работят уредите за зануляване на сервизните инспекции.

Уредите на горните снимки работят на следният принцип:

Към конектора за диагностика се включват 3 пина от уреда – 7,14 и 19.

Пин 14 се използва за захранване на уреда. По-обикновените модели имат само един ключ, който свързва пинове 7 и 19 и докато са свързани, мига индикатор отмерващ времето.

В зависимост от броят на миганията, оператора сам преценява кога  се занулява масло и кога инспекция.

По-скъпите модели имат 2 превключвателя – единият за зануляването на маслото, а другият за инспякцията. Уреда има вграден таймер, който управлява свързването на пин 7 и пин 19.

The more sophisticated tool has two switches, one for oil reset, one for inspection. It must have a built in timer that jumps pin 7 to 19 for the correct time.

При по-старите модели на BMW до 1987г. се използва друг модел букса за диагностика при която процедурата е същата, но трябва да се свържат пин 7 (пина за сервизноят индикатор) с пин 1 (маса)

Comments are closed.