Дебитомер е сензор, който  преобразува количеството въздух постъпващо в двигателя в напрежение подавано към ECU на двигателя (или ЕБУ – електронен блок за управление). Към ECU на двигателя трябва да постъпва информация за количеството входящ въздух в двигателя, за да може да се изчисли натоварването на двигателя („engine load”). Това е важно, за

Read more…