При извършване на компютърна диагностика на автомобили, избягвайте да ползвате само един източник на информация. Срещал съм много груби грешки при описанията или превода на кодовете за грешки, които дават някои уреди за диагностика. Също така, може да се случи един и същ код за грешка да има повече от едно значение за една

Read more…