Our Blog

 

Универсални кодове за грешки на български език

(с еднакво значение за всички марки автомобили)

Съдържа кодовете от P0001-P0500

 

За бързо търсене на конкретен код, може да използвате Ctrl+F и да въведете търсеният код

 

P0001

Регулатор за количество гориво – неизправна или прекъсната верига

P0002

Верига на регулатор за количество гориво – стойност извън допустими граници или нерегулиран датчик

P0003

Верига на регулатор за количество гориво – напрежение под допустимата стойност

P0004

Верига на регулатор за количество гориво – напрежение над допустимата стойност

P0005

Верига на клапан за прекъсване на горивото  „А” (датчик 1) – прекъсната верига

P0006

Верига на клапан за прекъсване на горивото „А” (датчик 1) – напрежение под допустимата стойност

P0007

Верига на клапан за прекъсване на горивото „А”(датчик 1) – напрежение над допустимата стойност

P0008

Позиция двигател – извън допустими граници (първи ред цилиндри)

P0009

Позиция двигател – извън допустими граници (втори ред цилиндри)

P0010

Прекъсната верига датчик позиция разпредлелителен вал 1 (на всмукателни клапани, ляв или преден вал, на първи ред (блок) цилиндри)

P0011

Позиция разпределителен вал A – аванс над допустимия (на всмукателни клапани, ляв или преден вал, на първи ред (блок) цилиндри)

P0012

Позиция разпределителен вал A – аванс под допустимия (на всмукателни клапани, ляв или преден вал, на първи ред (блок) цилиндри)

P0013

Верига активатор на позиция разпредлелителен вал 2 – твърде високо или твърде ниско напрежение във веригата (на изпускателни клапани, десен или заден вал, на първи ред (блок) цилиндри)

P0014

Позиция разпределителен вал 2 – твърде голям аванс (на изпускателни клапани, десен или заден вал, на първи ред (блок) цилиндри)

P0015

Позиция разпределителен вал 2 – твърде малък аванс (на изпускателни клапани, десен или заден вал, на първи ред (блок) цилиндри)

P0016

Липса на синхронизация между датчиците на колянов и разпределнителен вал – (на всмукателни клапани на първи ред (блок) цилиндри)

P0017

Липса на синхронизация между датчиците на колянов и разпределнителен вал – (на изпускателни клапани, на първи ред (блок) цилиндри)

P0018

Липса на синхронизация между датчиците на колянов и разпределнителен вал – (на всмукателни клапани, на втори ред (блок) цилиндри)

P0019

Липса на синхронизация между датчиците на колянов и разпределнителен вал – (на изпускателни клапани, на втори ред (блок) цилиндри)

P0020

Верига активатор на позиция разпредлелителен вал 2 – твърде високо или твърде ниско напрежение във веригата (на всмукателни клапани, ляв или преден вал, на втори ред (блок) цилиндри)

P0021

Позиция разпределителен вал 1 – твърде голям аванс (на всмукателни клапани, ляв или преден вал, на втори ред (блок) цилиндри)

P0022

Позиция разпределителен вал 2 – твърде малък аванс (на всмукателни клапани, ляв или преден вал, на втори ред (блок) цилиндри)

P0023

Позиция разпределителен вал 2 – твърде високо или твърде ниско напрежение във веригата (на изпускателни клапани, десен или заден вал, на втори ред (блок) цилиндри)

P0024

Позиция разпределителен вал 2 – твърде голям аванс (на изпускателни клапани, десен или заден вал, на втори ред (блок) цилиндри)

P0025

Позиция разпределителен вал 2 – твърде малък аванс (на изпускателни клапани, десен или заден вал, на втори ред (блок) цилиндри)

P0026

Верига на управляващ електрически клапан на всмукателните клапани (първи ред (блок) цилиндри) – стойност извън допустими граници

P0027

Верига на управляващ електрически клапан на изпускателните клапани (първи ред (блок) цилиндри) – стойност извън допустими граници

P0028

Верига на управляващ електрически клапан на всмукателните клапани (втори ред (блок) цилиндри) – стойност извън допустими граници (виж Р0026)

P0029

Верига на управляващ електрически клапан на изпускателните клапани (втори ред (блок) цилиндри) – стойност извън допустими граници (виж Р0027)

P0030

Верига на подгряване на кислородният датчик преди катализатора (ламбда сонда) на първи ред цилиндри,източник автодиагностика.нет

P0031

Верига на подгряване на кислородният датчик преди катализатора (ламбда сонда) на първи ред цилиндри – твърде ниско съпротивление

P0032

Верига на подгряване на кислородният датчик преди катализатора (ламбда сонда) на първи ред цилиндри – твърде високо съпротивление

P0033

Неизправност във веригата на байпасен клапан на турбо компресор

P0034

Верига на байпасен клапан на турбо компресор – твърде ниско напрежение

P0035

Верига на байпасен клапан на турбо компресор – твърде високо напрежение

P0036

Верига на подгряване на кислородният датчик след катализатора (ламбда сонда) на първи ред цилиндри (виж Р0030)

P0037

Верига на подгряване на кислородният датчик след катализатора (ламбда сонда) на първи ред цилиндри – твърде ниско съпротивление (виж Р0031)

P0038

Верига на подгряване на кислородният датчик след катализатора (ламбда сонда) на първи ред цилиндри – твърде високо съпротивление (виж Р0032)

P0039

Верига на байпасен клапан на турбо/механичен компресор – стойност на напрежение извън допустими граници

P0040

Разменен сигнал на ламбда сондите преди катализатора на първи и втори ред цилиндри

P0041

Разменен сигнал на ламбда сондите след катализатора на първи и втори ред цилиндри,източник автодиагностика.нет

P0042

Верига на подгряване на третия кислороден датчик (ламбда сонда) на първи ред цилиндри  (виж Р0030)

P0043

Верига на подгряване на третият кислородният датчик (ламбда сонда) на първи ред цилиндри – твърде ниско съпротивление (виж Р0031)

P0044

Верига на подгряване на третият кислородният датчик (ламбда сонда) на първи ред цилиндри – твърде високо съпротивление (виж Р0032)

P0045

Управляващ ел.клапан турбо/механичен компресор – неизправна или прекъсната верига

P0046

Управляващ ел.клапан турбо/механичен компресор – стойност извън допустими граници или нерегулиран клапан

P0047

Управляващ ел.клапан турбо/механичен компресор – твърде ниско напрежение

P0048

Управляващ ел.клапан турбо/механичен компресор – твърде високо напрежение

P0049

Турбо компресор – прекалено висока скорост на турбината

P0050

Верига на подгряване на кислородният датчик преди катализатора (ламбда сонда) на втори ред цилиндри (виж Р0030)

P0051

Верига на подгряване на кислородният датчик преди катализатора (ламбда сонда) на втори ред цилиндри – твърде ниско съпротивление (виж Р0031)

P0052

Верига на подгряване на кислородният датчик преди катализатора (ламбда сонда) на втори ред цилиндри – твърде високо съпротивление (виж Р0032)

P0053

Общо съпротивление на веригата на подгряване на кислородният датчик преди катализатора на първи ред цилиндри (ламбда сонда) – извън допустими граници

P0054

Общо съпротивление на веригата на подгряване на кислородният датчик след катализатора на първи ред цилиндри (ламбда сонда) – извън допустими граници

P0055

Общо съпротивление на веригата за подгряване на третия кислороден датчик на първи ред цилиндри (ламбда сонда) – извън допустими граници

P0056

Верига на подгряване на кислородният датчик след катализатора (ламбда сонда) на втори ред цилиндри (виж Р0030)

P0057

Верига на подгряване на кислородният датчик след катализатора (ламбда сонда) на втори ред цилиндри – твърде ниско съпротивление (виж Р0031)

P0058

Верига на подгряване на кислородният датчик след катализатора (ламбда сонда) на втори ред цилиндри – твърде високо съпротивление (виж Р0032)

P0059

Общо съпротивление на веригата на подгряване на кислородният датчик преди катализатора на втори ред цилиндри (ламбда сонда) – извън допустими граници

P0060

Общо съпротивление на веригата на подгряване на кислородният датчик след катализатора на втори ред цилиндри (ламбда сонда) – извън допустими граници

P0061

Общо съпротивление на веригата за подгряване на третия кислороден датчик на втори ред цилиндри (ламбда сонда) – извън допустими граници

P0062

Верига на подгряване на третият кислороден датчик (ламбда сонда) на втори ред цилиндри (виж Р0030)

P0063

Верига на подгряване на третият кислороден датчик (ламбда сонда) на втори ред цилиндри – твърде ниско съпротивление (виж Р0031)

P0064

Верига на подгряване на третият кислороден датчик след катализатора (ламбда сонда) на втори ред цилиндри – твърде високо съпротивление (виж Р0032)

P0065

Спомагателен клапан (дюза) за вкарване на въздух – стойност извън допустими граници или нерегулиран датчик

P0066

Спомагателен клапан (дюза) за вкарване на въздух – твърде ниско напрежение или прекъсната верига

P0067

Спомагателен клапан (дюза) за вкарване на въздух – твърде високо напрежение

P0068

Отношение (връзка)  между позицията на дроселовата клапа и MAP / MAF сензор (дебитомер,датчик за количество въздух постъпващ в двигателя)

P0069

Отношение (връзка) между MAP сензор ( дебитомер)  и сензор за барометрично налягане

P0070

Неизпрашност верига датчик за външна температура

P0071

Датчик за външна температура – стойност извън допустими граници

P0072

Датчик за външна температура – стойност под допустимата граница

P0073

Датчик за външна температура – стойност над допустимата граница

P0074

Датчик за външна температура – нестабилно показание, източник avtodiagnostika.net

P0075

Соленоиден (електрически) клапан за управление на всмукателните клапани (първи ред цилиндри) – неизправност във веригата

P0076

Соленоиден (електрически) клапан за управление на всмукателните клапани (първи ред цилиндри) – напрежение под допустимата стойност

P0077

Соленоиден (електрически) клапан за управление на всмукателните клапани (първи ред цилиндри) – напрежение над допустимата стойност

P0078

Соленоиден (електрически) клапан за управление на изпускателните клапани (първи ред цилиндри) – неизправност във веригата

P0079

Соленоиден (електрически) клапан за управление наизпускателните клапани (първи ред цилиндри) – напрежение под допустимата стойност

P0080

Соленоиден (електрически) клапан за управление на изпускателните клапани (първи ред цилиндри) – напрежение над допустимата стойност

P0081

Соленоиден (електрически) клапан за управление на всмукателните клапани (втори ред цилиндри) – неизправност във веригата

P0082

Соленоиден (електрически) клапан за управление на всмукателните клапани (втори ред цилиндри) – напрежение под допустимата стойност

P0083

Соленоиден (електрически) клапан за управление на всмукателните клапани (втори ред цилиндри) – напрежение над допустимата стойност

P0084

Соленоиден (електрически) клапан за управление на изпускателните клапани (втори ред цилиндри) – неизправност във веригата

P0085

Соленоиден (електрически) клапан за управление наизпускателните клапани (втори ред цилиндри) – напрежение под допустимата стойност

P0086

Соленоиден (електрически) клапан за управление на изпускателните клапани (втори ред цилиндри) – напрежение над допустимата стойност

P0087

Нлягане в рейката/налягане в системата – твърде ниско

P0088

Нлягане в рейката/налягане в системата – твърде високо

P0089

Регулатор налягане гориво – стойност на налягане извън допустими граници

P0090

Регулатор налягане гориво – неизправност във веригата,  източник avtodiagnostika.net

P0091

Регулатор налягане гориво – ниско показание,напрежение под допустимата стойност

P0092

Регулатор налягане гориво – високо показание,напрежение над допустимата стойност

P0093

Регистрирана голяма загуба (теч) на гориво в горивната система

P0094

Регистрирана малка загуба (теч) на гориво в горивната система

P0095

Втори датчик за температура на постъпващият въздух в двигателя – неизправна верига

P0096

Втори датчик за температура на постъпващият въздух в двигателя – стойност извън допустими граници

P0097

Втори датчик за температура на постъпващият въздух в двигателя – стойност под допустимата граница

P0098

Втори датчик за температура на постъпващият въздух в двигателя – стойност над допустимата граница

P0099

Втори датчик за температура на постъпващият въздух в двигателя – нестабилно показание

P0100

Дебитомер – неизправен датчик или прекъсната ел.верига

P0101

Дебитомер – стохност извън допустими стойности или нерегулиран датчик

P0102

Дебитомер – стойност под допустимите граници

P0103

Дебитомер – стойност над допустимите граници

P0104

Дебитомер – нестабилно показание,  източник avtodiagnostika.net

P0105

Датчик за абсолютно/барометрично налягане на всмукателния колектор – неизправен датчик или прекъсната ел.верига

P0106

Датчик за абсолютно/барометрично налягане на всмукателния колектор – стойност извън допустими граници

P0107

Датчик за абсолютно/барометрично налягане на всмукателния колектор – стойност под допустими граници

P0108

Датчик за абсолютно/барометрично налягане на всмукателния колектор – стойност над допустими граници

P0109

Датчик за абсолютно/барометрично налягане на всмукателния колектор – нестабилно показание

P0110

Датчик за температура на постъпващият въздух в двигателя – неизправен датчик или прекъсната ел.верига

P0111

Датчик за температура на постъпващият въздух в двигателя – стойност извън допустими граници

P0112

Датчик за температура на постъпващият въздух в двигателя – стойност под допустимата граница

P0113

Датчик за температура на постъпващият въздух в двигателя – стойност над допустимата граница

P0114

Датчик за температура на постъпващият въздух в двигателя – нестабилно показание

P0115

Датчик температура охладителна течност – неизправна верига

P0116

Датчик температура охладителна течност – стойност извън допустими граници

P0117

Датчик температура охладителна течност – стойност под допустимата граница

P0118

Датчик температура охладителна течност – стойност над допустимата граница

P0119

Датчик температура охладителна течност – нестабилно показание

P0120

Датчик позиция дросел/позиция педал ускорение A (първи) –  неизправен датчик или прекъсната ел.верига

P0121

Датчик позиция дросел/позиция педал ускорение A (първи) –  стойност извън допустими граници (или нерегулиран датчик)

P0122

Датчик позиция дросел/позиция педал ускорение A (първи) –  стойност под допустимата граница

P0123

Датчик позиция дросел/позиция педал ускорение A (първи) –  стойност над допустимата граница

P0124

Датчик позиция дросел/позиция педал ускорение A (първи) –  нестабилно показание

P0125

Неподходяща температура на охладителната течност за оптимален контрол на впръскване на гориво

P0126

Неподходяща температура на охладителната течност за нормално функциониране

P0127

Твърде висока температура на въздуха във входящият колектор

P0128

Термостат ( температура на охладителната течност под границата на отваряне на термостата )

P0129

Барометрично налягане – стойност под допустимата, източник автодиагностика.нет

P0130

Кислороден датчик преди катализатора (1-ви ред цилиндри за V-образен двигател) – неизправен датчик или прекъсната ел.верига

P0131

Кислороден датчик преди катализатора (1-ви ред цилиндри за V-образен двигател) – напрежение под допустимата граница

P0132

Кислороден датчик преди катализатора (1-ви ред цилиндри за V-образен двигател) – напрежение над допустимата граница

P0133

Кислороден датчик преди катализатора (1-ви ред цилиндри за V-образен двигател) – бавна реакция

P0134

Кислороден датчик преди катализатора (1-ви ред цилиндри за V-образен двигател) – няма активност

P0135

Кислороден датчик преди катализатора (1-ви ред цилиндри за V-образен двигател) – неизправна верига подгряване

P0136

Кислороден датчик след катализатора (1-ви ред цилиндри за V-образен двигател) – неизправен датчик или прекъсната ел.верига

P0137

Кислороден датчик след катализатора (1-ви ред цилиндри за V-образен двигател) – напрежение под допустимата граница

P0138

Кислороден датчик след катализатора (1-ви ред цилиндри за V-образен двигател) – напрежение над допустимата граница

P0139

Кислороден датчик след катализатора (1-ви ред цилиндри за V-образен двигател) – бавна реакция

P0140

Кислороден датчик след катализатора (1-ви ред цилиндри за V-образен двигател) – няма активност

P0141

Кислороден датчик след катализатора (1-ви ред цилиндри за V-образен двигател) – неизправна верига подгряване

P0142

Трети кислороден датчик (1-ви ред цилиндри за V-образен двигател) – неизправен датчик или прекъсната ел.верига

P0143

Трети кислороден датчик  (1-ви ред цилиндри за V-образен двигател) – напрежение под допустимата граница

P0144

Трети кислороден датчик  (1-ви ред цилиндри за V-образен двигател) – напрежение над допустимата граница

P0145

Трети кислороден датчик  (1-ви ред цилиндри за V-образен двигател) – бавна реакция

P0146

Трети кислороден датчик  (1-ви ред цилиндри за V-образен двигател) – няма активност

P0147

Трети кислороден датчик  (1-ви ред цилиндри за V-образен двигател) – неизправна верига подгряване

P0148

Грешка при доставяне (впръскване) на горивото,  източник avtodiagnostika.net

P0149

Грешка при момента на доставяне (впръскване) на гориво

P0150

Кислороден датчик преди катализатора (2-ри ред цилиндри за V-образен двигател) – неизправен датчик или прекъсната ел.верига

P0151

Кислороден датчик преди катализатора (2-ри ред цилиндри за V-образен двигател) – напрежение под допустимата граница

P0152

Кислороден датчик преди катализатора (2-ри ред цилиндри за V-образен двигател) – напрежение над допустимата граница

P0153

Кислороден датчик преди катализатора (2-ри ред цилиндри за V-образен двигател) – бавна реакция

P0154

Кислороден датчик преди катализатора (2-ри ред цилиндри за V-образен двигател) – няма активност

P0155

Кислороден датчик преди катализатора (2-ри ред цилиндри за V-образен двигател) – неизправна верига подгряване

P0156

Кислороден датчик след катализатора (2-ри ред цилиндри за V-образен двигател) – неизправен датчик или прекъсната ел.верига

P0157

Кислороден датчик след катализатора (2-ри ред цилиндри за V-образен двигател) – напрежение под допустимата граница

P0158

Кислороден датчик след катализатора (2-ри ред цилиндри за V-образен двигател) – напрежение над допустимата граница

P0159

Кислороден датчик след катализатора (2-ри ред цилиндри за V-образен двигател) – бавна реакция

P0160

Кислороден датчик преди катализатора (2-ри ред цилиндри за V-образен двигател) – няма активност

P0161

Кислороден датчик преди катализатора (2-ри ред цилиндри за V-образен двигател) – неизправна верига подгряване

P0162

Трети кислороден датчик (2-ри ред цилиндри за V-образен двигател) – неизправен датчик или прекъсната ел.верига

P0163

Трети кислороден датчик  (2-риред цилиндри за V-образен двигател) – напрежение под допустимата граница

P0164

Трети кислороден датчик  (2-риред цилиндри за V-образен двигател) – напрежение над допустимата граница

P0165

Трети кислороден датчик  (2-ри ред цилиндри за V-образен двигател) – бавна реакция

P0166

Трети кислороден датчик  (2-ри ред цилиндри за V-образен двигател) – няма активност

P0167

Трети кислороден датчик  (2-ри ред цилиндри за V-образен двигател) – неизправна верига подгряване

P0168

Температура на горивото – над допустимата граница

P0169

Неправилен състеав на горивото, източник avtodiagnostika.net

P0170

Неправилен баланс на състава на горивната смес  (1-ви ред цилиндри за V-образен двигател)

P0171

Твърде бедна горивна смес  (1-ви ред цилиндри за V-образен двигател)

P0172

Твърде богата горивна смес (1-ви ред цилиндри за V-образен двигател)

P0173

Неправилен баланс на състава на горивната смес  (2-ри ред цилиндри за V-образен двигател)

P0174

Твърде бедна горивна смес  (2-ри ред цилиндри за V-образен двигател)

P0175

Твърде богата горивна смес (2-ри ред цилиндри за V-образен двигател)

P0176

Датчик за състав на горивната смес – неизправен датчик или прекъсната ел.верига

P0177

Датчик за състав на горивната смес – стойност извън допустими граници

P0178

Датчик за състав на горивната смес – стойност под допустимата граница

P0179

Датчик за състав на горивната смес – стойност над допустимата граница

P0180

Датчик за температура на гориво (на всмукателни клапани, ляв или преден вал) – неизправен датчик или прекъсната ел.верига

P0181

Датчик за температура на гориво (на всмукателни клапани, ляв или преден вал) – стойност извън допустими граници

P0182

Датчик за температура на гориво (на всмукателни клапани, ляв или преден вал) – стойност под допустимата граница

P0183

Датчик за температура на гориво (на всмукателни клапани, ляв или преден вал) – стойност над допустимата граница

P0184

Датчик за температура на гориво (на всмукателни клапани, ляв или преден вал) – нестабилно показание

P0185

Датчик за температура на гориво (на изпускателни клапани, десен или заден вал) – неизправен датчик или прекъсната ел.верига

P0186

Датчик за температура на гориво (на изпускателни клапани, десен или заден вал) – стойност извън допустими граници

P0187

Датчик за температура на гориво (на изпускателни клапани, десен или заден вал) – стойност под допустимата граница

P0188

Датчик за температура на гориво (на изпускателни клапани, десен или заден вал) – стойност над допустимата граница

P0189

Датчик за температура на гориво (на изпускателни клапани, десен или заден вал) – нестабилно показание

P0190

Датчик за налягане в рейката – неизправен датчик или прекъсната ел.верига

P0191

Датчик за налягане в рейката – стойност извън допустими граници

P0192

Датчик за налягане в рейката – стойност под допустимата граница

P0193

Датчик за налягане в рейката – стойност над допустимата граница

P0194

Датчик за налягане в рейката – нестабилно показание

P0195

Датчик за температура на масло в двигателя – неизправен датчик или прекъсната ел.верига

P0196

Датчик за температура на масло в двигателя – стойност извън допустими граници (или нерегулиран датчик)

P0197

Датчик за температура на масло в двигателя – стойност под допустимата граница

P0198

Датчик за температура на масло в двигателя – стойност над допустимата граница

P0199

Датчик за температура на масло в двигателя – нестабилно показание

P0200

Инжектор – неизправност или прекъсната ел.верига

P0201

Инжектор – неизправност или прекъсната ел.верига – цилиндър 1

P0202

Инжектор – неизправност или прекъсната ел.верига – цилиндър 2

P0203

Инжектор – неизправност или прекъсната ел.верига – цилиндър 3

P0204

Инжектор – неизправност или прекъсната ел.верига – цилиндър 4

P0205

Инжектор – неизправност или прекъсната ел.верига – цилиндър 5

P0206

Инжектор – неизправност или прекъсната ел.верига – цилиндър 6

P0207

Инжектор – неизправност или прекъсната ел.верига – цилиндър 7

P0208

Инжектор – неизправност или прекъсната ел.верига – цилиндър 8

P0209

Инжектор – неизправност или прекъсната ел.верига – цилиндър 9

P0210

Инжектор – неизправност или прекъсната ел.верига – цилиндър 10

P0211

Инжектор – неизправност или прекъсната ел.верига – цилиндър 11

P0212

Инжектор – неизправност или прекъсната ел.верига – цилиндър 12

P0213

Инжектор 1 ( при “студен” двигател) – неизправност при стартиране на двигателя

P0214

Инжектор 2 ( при “студен” двигател) – неизправност при стартиране на двигателя

P0215

Ел.клапан за спиране на двигателя – неизправност или прекъсната ел.верига

P0216

Верига за регулиране на момента на запалване/впръскване на гориво – неизправност или прекъсната ел.верига

P0217

Надхвърлена максимално допустима температура на охладителната течност на двигателя

P0218

Надхвърлена максимално допустима температура на маслото в скоростната кутия

P0219

Обороти на двигателя – над допустимите

P0220

Датчик позиция дросел/позиция педал ускорение B (втори) –  неизправен датчик или прекъсната ел.верига

P0221

Датчик позиция дросел/позиция педал ускорение B (втори) –  стойност извън допустими граници (или нерегулиран датчик)

P0222

Датчик позиция дросел/позиция педал ускорение B (втори) –  стойност под допустимата граница

P0223

Датчик позиция дросел/позиция педал ускорение B (втори) –  стойност над допустимата граница

P0224

Датчик позиция дросел/позиция педал ускорение B (втори) –  нестабилно показание

P0225

Датчик позиция дросел/позиция педал ускорение C (трети) –  неизправен датчик или прекъсната ел.верига

P0226

Датчик позиция дросел/позиция педал ускорение C (трети) –  стойност извън допустими граници (или нерегулиран датчик)

P0227

Датчик позиция дросел/позиция педал ускорение C (трети) –  стойност под допустимата граница

P0228

Датчик позиция дросел/позиция педал ускорение C (трети) –  стойност над допустимата граница

P0229

Датчик позиция дросел/позиция педал ускорение C (трети) –  нестабилно показание

P0230

Горивна помпа (първа) – неизправност или прекъсната ел.верига

P0231

Горивна помпа (втора) – стойност под допустимата граница

P0232

Горивна помпа (втора) – стойност над допустимата граница

P0233

Горивна помпа (втора) – нестабилна електрическа верига

P0234

Турбо/механичен компресор – претоварване

P0235

Датчик “А” за налягане на турбо/механиен компресор – неизправен датчик или прекъсната ел.верига

P0236

Датчик “А” за налягане на турбо/механиен компресор – стойност извън допустими граници

P0237

Датчик “А” за налягане на турбо/механиен компресор – стойност под допустимата граница

P0238

Датчик “А” за налягане на турбо/механиен компресор – стойност над допустимата граница

P0239

Датчик “B” за налягане на турбо/механиен компресор – неизправен датчик или прекъсната ел.верига

P0240

Датчик “B” за налягане на турбо/механиен компресор – стойност извън допустими граници

P0241

Датчик “B” за налягане на турбо/механиен компресор – стойност под допустимата граница

P0242

Датчик “B” за налягане на турбо/механиен компресор – стойност над допустимата граница

P0243

Разтоварващ електрически клапан “А” на турбо/механичен компресор – неизправност или прекъсната ел.верига

P0244

Разтоварващ електрически клапан “А” на турбо/механичен компресор – стойност извън допустими граници (или нерегулиран датчик)

P0245

Разтоварващ електрически клапан “А” на турбо/механичен компресор – стойност под допустимата граница

P0246

Разтоварващ електрически клапан “А” на турбо/механичен компресор – стойност над допустимата граница

P0247

Разтоварващ електрически клапан “B” на турбо/механичен компресор – неизправност или прекъсната ел.верига

P0248

Разтоварващ електрически клапан “B” на турбо/механичен компресор – стойност извън допустими граници (или нерегулиран датчик)

P0249

Разтоварващ електрически клапан “B” на турбо/механичен компресор – стойност под допустимата граница

P0250

Разтоварващ електрически клапан “B” на турбо/механичен компресор – стойност над допустимата граница

P0251

Горивна помпа – датчик контрол гориво “А” (палец/ротор/инжектор) – неизправност или прекъсната ел.верига

P0252

Горивна помпа – датчик контрол гориво “А” (палец/ротор/инжектор) – стойност извън допустими граници (или или нерегулиран датчик)

P0253

Горивна помпа – датчик контрол гориво “А” (палец/ротор/инжектор) – стойност под допустимата граница

P0254

Горивна помпа – датчик контрол гориво “А” (палец/ротор/инжектор) – стойност над допустимата граница

P0255

Горивна помпа – датчик контрол гориво “А” (палец/ротор/инжектор) – нестабилно показание

P0256

Горивна помпа – датчик контрол гориво “B” (палец/ротор/инжектор) – неизправност или прекъсната ел.верига

P0257

Горивна помпа – датчик контрол гориво “B” (палец/ротор/инжектор) – стойност извън допустими граници (или или нерегулиран датчик)

P0258

Горивна помпа – датчик контрол гориво “B” (палец/ротор/инжектор) – стойност под допустимата граница

P0259

Горивна помпа – датчик контрол гориво “B” (палец/ротор/инжектор) – стойност над допустимата граница

P0260

Горивна помпа – датчик контрол гориво “B” (палец/ротор/инжектор) – нестабилно показание

P0261

Инжектор на цилиндър 1 – напрежение под допустимата граница

P0262

Инжектор на цилиндър 1 – напрежение над допустимата граница

P0263

Инжектор на цилиндър 1 – неправилен баланс

P0264

Инжектор на цилиндър 2 – напрежение под допустимата граница

P0265

Инжектор на цилиндър 2 – напрежение над допустимата граница

P0266

Инжектор на цилиндър 2 – неправилен баланс

P0267

Инжектор на цилиндър 3 – напрежение под допустимата граница

P0268

Инжектор на цилиндър 3 – напрежение над допустимата граница

P0269

Инжектор на цилиндър 3 – неправилен баланс

P0270

Инжектор на цилиндър 4 – напрежение под допустимата граница

P0271

Инжектор на цилиндър 4 – напрежение над допустимата граница

P0272

Инжектор на цилиндър 4 – неправилен баланс

P0273

Инжектор на цилиндър 5 – напрежение под допустимата граница

P0274

Инжектор на цилиндър 5 – напрежение над допустимата граница

P0275

Инжектор на цилиндър 5 – неправилен баланс

P0276

Инжектор на цилиндър 6 – напрежение под допустимата граница

P0277

Инжектор на цилиндър 6 – напрежение над допустимата граница

P0278

Инжектор на цилиндър 6 – неправилен баланс

P0279

Инжектор на цилиндър 7 – напрежение под допустимата граница

P0280

Инжектор на цилиндър 7 – напрежение над допустимата граница

P0281

Инжектор на цилиндър 7 – неправилен баланс

P0282

Инжектор на цилиндър 8 – напрежение под допустимата граница

P0283

Инжектор на цилиндър 8 – напрежение над допустимата граница

P0284

Инжектор на цилиндър 8 – неправилен баланс

P0285

Инжектор на цилиндър 9 – напрежение под допустимата граница

P0286

Инжектор на цилиндър 9 – напрежение над допустимата граница

P0287

Инжектор на цилиндър 9 – неправилен баланс

P0288

Инжектор на цилиндър 10 – напрежение под допустимата граница

P0289

Инжектор на цилиндър 10 – напрежение над допустимата граница

P0290

Инжектор на цилиндър 10 – неправилен баланс

P0291

Инжектор на цилиндър 11 – напрежение под допустимата граница

P0292

Инжектор на цилиндър 11 – напрежение над допустимата граница

P0293

Инжектор на цилиндър 11 – неправилен баланс

P0294

Инжектор на цилиндър 12 – напрежение под допустимата граница

P0295

Инжектор на цилиндър 12 – напрежение над допустимата граница

P0296

Инжектор на цилиндър 12 – неправилен баланс

P0297

Температурата на маслото в двигателя – над допустимата

P0298

Температура на маслото на двигателя над допустимата стойност

P0299

Турбо/механичен компресор – ниско налягане под допустимото

P0300

Наличие на проблем в запалването на няколко цилиндъра или на случайни цилиндри

P0301

Наличие на проблем в запалването на цилинър 1

P0302

Наличие на проблем в запалването на цилинър 2

P0303

Наличие на проблем в запалването на цилинър 3

P0304

Наличие на проблем в запалването на цилинър 4

P0305

Наличие на проблем в запалването на цилинър 5

P0306

Наличие на проблем в запалването на цилинър 6

P0307

Наличие на проблем в запалването на цилинър 7

P0308

Наличие на проблем в запалването на цилинър 8

P0309

Наличие на проблем в запалването на цилинър 9

P0310

Наличие на проблем в запалването на цилинър 10

P0311

Наличие на проблем в запалването на цилинър 11

P0312

Наличие на проблем в запалването на цилинър 12

P0313

Наличие на проблем при запалването на цилиндрите от ниско ниво на гориво

P0314

Наличие на проблем в запалването на един от цилиндерите ( не уточнен )

P0315

Система за промяна позиция разпределителен вал – неинициализирана ( необучена )

P0316

Маличие на проблем при запалването на цилиндерите при стартиране ( до 1000 об./мин)

P0317

Груб път/пресечен терен – харуерът не е наличен, източник avtodiagnostika.net

P0318

Груб път/пресечен терен – Датчик А (първи или единствен) неизправна верига

P0319

Груб път/пресечен терен – Датчик Б (втори) неизправна верига

P0320

Верига на  датчика за обороти на разпределителя на запалването

P0321

Верига на  датчика за обороти на разпределителя на запалването, обхват

P0322

Верига на  датчика за обороти на разпределителя на запалването, няма сигнал

P0323

Верига на  датчика за обороти на разпределителя на запалването, прекъсва

P0324

Система за контрол на детонациите – неправилна работа

P0325

Първи датчик за регистриране на детонации – неизправен датчик или прекъсната ел.верига

P0326

Първи датчик за регистриране на детонации – стойност извън допустими граници (или нерегулиран датчик)

P0327

Първи датчик за регистриране на детонации – стойност под допустимата граница

P0328

Първи датчик за регистриране на детонации – стойност над допустимата граница

P0329

Първи датчик за регистриране на детонации – нестабилно показание

P0330

Втори датчик за регистриране на детонации – неизправен датчик или прекъсната ел.верига

P0331

Втори датчик за регистриране на детонации – стойност извън допустими граници (или нерегулиран датчик)

P0332

Втори датчик за регистриране на детонации – стойност под допустимата граница

P0333

Втори датчик за регистриране на детонации – стойност над допустимата граница

P0334

Втори датчик за регистриране на детонации – нестабилно показание,  източник автодиагностика.нет

P0335

Датчик позиция колянов вал/датчик обороти A (първи или единствен датчик)

P0336

Датчик позиция колянов вал/датчик обороти A (първи или единствен датчик)

P0337

Датчик позиция колянов вал/датчик обороти A (първи или единствен датчик)

P0338

Датчик позиция колянов вал/датчик обороти A (първи или единствен датчик)

P0339

Датчик позиция колянов вал/датчик обороти А (първи или единствен датчик)

P0340

Датчик позиция разпределителен вал/датчик фаза A – на вала на всмукателните клапани (единствен или на 1-ви ред цилиндри за V-образен двигател) –  неизправен датчик или прекъсната ел.верига

P0341

Датчик позиция разпределителен вал/датчик фаза A  – на вала на всмукателните клапани(единствен или на 1-ви ред цилиндри за V-образен двигател) –  стойност извън допустими граници (или нерегулиран датчик)

P0342

Датчик позиция разпределителен вал/датчик фаза A  – на вала на всмукателните клапани (единствен или на 1-ви ред цилиндри за V-образен двигател) –  стойност под допустимата граница

P0343

Датчик позиция разпределителен вал/датчик фаза A  – на вала на всмукателните клапани(единствен или на 1-ви ред цилиндри за V-образен двигател) –  стойност над допустимата граница

P0344

Датчик позиция разпределителен вал/датчик фаза А  – на вала на всмукателните клапани(единствен или на 1-ви ред цилиндри за V-образен двигател) –  нестабилно показание

P0345

Датчик позиция разпределителен вал/датчик фаза A  – на вала на всмукателните клапани(на 2-ри ред цилиндри за V-образен двигател) –  неизправен датчик или прекъсната ел.верига

P0346

Датчик позиция разпределителен вал/датчик фаза A  – на вала на всмукателните клапани(на 2-ри ред цилиндри за V-образен двигател) –  стойност извън допустими граници (или нерегулиран датчик)

P0347

Датчик позиция разпределителен вал/датчик фаза A  – на вала на всмукателните клапани(на 2-ри ред цилиндри за V-образен двигател) –  стойност под допустимата граница

P0348

Датчик позиция разпределителен вал/датчик фаза A  – на вала на всмукателните клапани(на 2-ри ред цилиндри за V-образен двигател) –  стойност над допустимата граница

P0349

Датчик позиция разпределителен вал/датчик фаза А  – на вала на всмукателните клапани(на 2-ри ред цилиндри за V-образен двигател) –  нестабилно показание

P0350

Бобина на запалване – неизправна първична или вторична верига ( за ниско или високо напрежение)

P0351

Бобина на запалване “А” – неизправна първична или вторична верига

P0352

Бобина на запалване “B” – неизправна първична или вторична верига

P0353

Бобина на запалване “C” – неизправна първична или вторична верига

P0354

Бобина на запалване “D” – неизправна първична или вторична верига

P0355

Бобина на запалване “E” – неизправна първична или вторична верига

P0356

Бобина на запалване “F” – неизправна първична или вторична верига

P0357

Бобина на запалване “G” – неизправна първична или вторична верига

P0358

Бобина на запалване “H” – неизправна първична или вторична верига

P0359

Бобина на запалване “I” – неизправна първична или вторична верига

P0360

Бобина на запалване “J” – неизправна първична или вторична верига

P0361

Бобина на запалване “K” – неизправна първична или вторична верига

P0362

Бобина на запалване “L” – неизправна първична или вторична верига

P0363

Наличие на проблем в запалването на цилиндрите – горивото прекъснато

P0364

Запазен

P0365

Датчик позиция разпределителен вал/датчик фаза B – на вала на изпускателните клапани (на единствен или на 1-ви ред цилиндри за V-образен двигател) –  неизправна верига

P0366

Датчик позиция разпределителен вал/датчик фаза B – на вала на изпускателните клапани (единствен или на 1-ви ред цилиндри за V-образен двигател) –  стойност извън допустими граници (или нерегулиран датчик)

P0367

Датчик позиция разпределителен вал/датчик фаза B – на вала на изпускателните клапани (единствен или на 1-ви ред цилиндри за V-образен двигател) –  стойност под допустимата граница

P0368

Датчик позиция разпределителен вал/датчик фаза B – на вала на изпускателните клапани (единствен или на 1-ви ред цилиндри за V-образен двигател) –  стойност над допустимата граница

P0369

Датчик позиция разпределителен вал/датчик фаза B – на вала на изпускателните клапани (единствен или на 1-ви ред цилиндри за V-образен двигател) –  нестабилно показание

P0370

Сигнал обороти “А” (първи или единствен датчик)

P0371

Сигнал обороти “А” (първи или единствен датчик) – твърде много импулси

P0372

Сигнал обороти “А” (първи или единствен датчик) – твърде малко импулси

P0373

Сигнал обороти “А” (първи или единствен датчик) – прекъсващи, неравномерни импулси

P0374

Сигнал обороти “А” (първи или единствен датчик) – липсва импулс

P0375

Сигнал обороти “Б” (втори датчик)

P0376

Сигнал обороти “Б” (втори датчик) – твърде много импулси

P0377

Сигнал обороти “Б” (втори датчик) – твърде малко импулси

P0378

Сигнал обороти “Б” (втори датчик) – прекъсващи, неравномерни импулси

P0379

Сигнал обороти “Б” (втори датчик) – липсва импулс

P0380

Верига подгряващи свещи А (първи или единствен датчик)

P0381

Индикатор на таблото за запалителни/подгряващи свещи – неизправна или прекъсната ел.верига

P0382

Верига подгряващи свещи B (втори датчик)

P0383

Запазен SAE J2012

P0384

Запазен SAE J2012

P0385

Датчик позиция колянов вал/датчик обороти B (втори датчик)

P0386

Датчик позиция колянов вал/датчик обороти B (втори датчик)

P0387

Датчик позиция колянов вал/датчик обороти B (втори датчик)

P0388

Датчик позиция колянов вал/датчик обороти B (втори датчик)

P0389

Датчик позиция колянов вал/датчик обороти B (втори датчик)

P0390

Датчик позиция разпределителен вал/датчик фаза B  – на вала на изпускателните клапани (на 2-ри ред цилиндри за V-образен двигател) –  неизправна верига

P0391

Датчик позиция разпределителен вал/датчик фаза B  – на вала на изпускателните клапани (на 2-ри ред цилиндри за V-образен двигател) –  стойност извън допустими граници (или нерегулиран датчик)

P0392

Датчик позиция разпределителен вал/датчик фаза B  – на вала на изпускателните клапани (на 2-ри ред цилиндри за V-образен двигател) –  стойност под допустимата граница

P0393

Датчик позиция разпределителен вал/датчик фаза B  – на вала на изпускателните клапани (на 2-ри ред цилиндри за V-образен двигател) –  стойност над допустимата граница

P0394

Датчик позиция разпределителен вал/датчик фаза B  – на вала на изпускателните клапани (на 2-ри ред цилиндри за V-образен двигател) –  нестабилно показание

P0395

Недефинирана

P0396

Недефинирана

P0397

Недефинирана

P0398

Недефинирана

P0399

Недефинирана

P0400

Система за рециркулация на изгорели газове (ЕГР)

P0401

Система за рециркулация на изгорели газове (ЕГР) – несъответстващ поток

P0402

Система за рециркулация на изгорели газове (ЕГР) – твърде голям поток

P0403

Система за рециркулация на изгорели газове (ЕГР) – контролна верига

P0404

Система за рециркулация на изгорели газове (ЕГР) – обхват/представяне

P0405

Система за рециркулация на изгорели газове (ЕГР) , датчик А (първи) – ниско напрежение

P0406

Система за рециркулация на изгорели газове (ЕГР) , датчик А (първи) – високо напрежение

P0407

Система за рециркулация на изгорели газове (ЕГР) , датчик Б (втори) – ниско напрежение

P0408

Система за рециркулация на изгорели газове (ЕГР) , датчик Б (втори) – високо напрежение

P0409

Система за рециркулация на изгорели газове (ЕГР) , датчик А (първи) – ел.верига

P0410

Неизправност във системата на вторичната помпа за въздух

P0411

Неизправност във системата на вторичната помпа за въздух – неправилен поток

P0412

Неизправност във системата на вторичната помпа за въздух – ел.верига на клапан А

P0413

Неизправност във системата на вторичната помпа за въздух – отворена ел.верига на клапан А

P0414

Неизправност във системата на вторичната помпа за въздух – ел.верига на клапан А – късо съединение

P0415

Неизправност във системата на вторичната помпа за въздух – ел.верига на клапан Б

P0416

Неизправност във системата на вторичната помпа за въздух – отворена ел.верига на клапан Б

P0417

Неизправност във системата на вторичната помпа за въздух – ел.верига на клапан Б – късо съединение

P0418

Неизправност във системата на вторичната помпа за въздух  – контролна верига А

P0419

Неизправност във системата на вторичната помпа за въздух  – контролна верига Б

P0420

Ефективност на катализатора под допустимите граници (единствен или на 1-ви ред цилиндри за V-образен двигател)

P0421

Ефективност на катализатора при погряваща фаза –  под допустимите граници (единствен или на 1-ви ред цилиндри за V-образен двигател)

P0422

Основна ефективност на катализатора по допустимата граница  (единствен или на 1-ви ред цилиндри за V-образен двигател)

P0423

Ефективност при подгрят катализатор под допустимата граница  (единствен или на 1-ви ред цилиндри за V-образен двигател)

P0424

Температура при подгрят катализатор – под допутимата граница (единствен или на 1-ви ред цилиндри за V-образен двигател)

P0425

Температурен датчик на катализатора – неизправен датчик или прекъсната ел.верига (единствен или на 1-ви ред цилиндри за V-образен двигател)

P0426

Температурен датчик на катализатора – стойност извън допустими граници (единствен или на 1-ви ред цилиндри за V-образен двигател)

P0427

Температурен датчик на катализатора – стойност под допустимата граница (единствен или на 1-ви ред цилиндри за V-образен двигател)

P0428

Температурен датчик на катализатора – стойност над допустимата граница (единствен или на 1-ви ред цилиндри за V-образен двигател)

P0429

Подгряване на катализатора – неизправност или прекъсната ел.верига (единствен или на 1-ви ред цилиндри за V-образен двигател)

P0430

Ефективност на системата на катализатора под допустимата граница (на 2-ри ред цилиндри за V-образен двигател)

P0431

Ефективност при фазата на подгряване на катализатора под допустимата граница (на 2-ри ред цилиндри за V-образен двигател)

P0432

Основна ефективност на катализатора по допустимата граница (на 2-ри ред цилиндри за V-образен двигател)

P0433

Ефективност при подгрят катализатор под допустимата граница (на 2-ри ред цилиндри за V-образен двигател)

P0434

Температура при подгрят катализатор – под допутимата граница (на 2-ри ред цилиндри за V-образен двигател)

P0435

Температурен датчик на катализатора – неизправен датчик или прекъсната ел.верига (на 2-ри ред цилиндри за V-образен двигател)

P0436

Температурен датчик на катализатора – стойност извън допустими граници (или нерегулиран датчик) (на 2-ри ред цилиндри за V-образен двигател)

P0437

Температурен датчик на катализатора – стойност под допустимата граница (на 2-ри ред цилиндри за V-образен двигател)

P0438

Температурен датчик на катализатора – стойност над допустимата граница (на 2-ри ред цилиндри за V-образен двигател)

P0439

Подгряване на катализатора – неизправност или прекъсната ел.верига (на 2-ри ред цилиндри за V-образен двигател)

P0440

Системата за отвеждане на горивните пари към двигателя

P0441

Системата за отвеждане на горивните пари – неправилен дебит през клапана за отвеждане на газовете

P0442

Системата за отвеждане на горивните пари – утановен пропуск в системата (малък)

P0443

Системата за отвеждане на горивните пари – ел.клапан за отвеждане на газовете, ел.верига

P0444

Системата за отвеждане на горивните пари – ел.клапан за отвеждане на газовете, прекъсната ел.верига

P0445

Системата за отвеждане на горивните пари – ел.клапан за отвеждане на газовете, късо съединие

P0446

Системата за отвеждане на горивните пари – ел.клапан за въздух, контролна верига

P0447

Системата за отвеждане на горивните пари – ел.клапан за въздух, прекъсната верига

P0448

Системата за отвеждане на горивните пари – ел.клапан за въздух, късо съединие

P0449

Системата за отвеждане на горивните пари  – клапан за въздух – верига ел.клапан

P0450

Системата за отвеждане на горивните пари – датчик/превключвател налягане резервоар

P0451

Системата за отвеждане на горивните пари – датчик/превключвател налягане резервоар – обхват/представяне

P0452

Системата за отвеждане на горивните пари – датчик/превключвател налягане резервоар, твърде ниско напрежение

P0453

Системата за отвеждане на горивните пари – датчик/превключвател налягане резервоар – твърде високо напрежение

P0454

Системата за отвеждане на горивните пари – датчик/превключвател налягане резервоар – нестабилно показание

P0455

Системата за отвеждане на горивните пари – датчик/превключвател налягане резервоар – голямо разхерметизиране

P0456

Системата за отвеждане на горивните пари – датчик/превключвател налягане резервоар – много малко разхерметизиране

P0457

Системата за отвеждане на горивните пари – датчик/превключвател налягане резервоар – разхлабена капачка на резервоара

P0458

Системата за отвеждане на горивните пари – ел.клапан за отвеждане на газовете, твърде ниско напрежение

P0459

Системата за отвеждане на горивните пари – ел.клапан за отвеждане на газовете, твърде високо напрежение

P0460

Датчик ниво гориво “A” (първи или единствен) – неизправен датчик или прекъсната ел.верига

P0461

Датчик ниво гориво “A” (първи или единствен) – стойност извън допустими граници (или нерегулиран датчик)

P0462

Датчик ниво гориво “A” (първи или единствен) – стойност под допустимата граница

P0463

Датчик ниво гориво “A” (първи или единствен) – стойност над допустимата граница

P0464

Датчик ниво гориво “A” (първи или единствен) – нестабилно показание

P0465

Системата за отвеждане на горивните пари – верига датчик поток газове

P0466

Системата за отвеждане на горивните пари – верига датчик поток газове – обхват

P0467

Системата за отвеждане на горивните пари – верига датчик поток газове – твърде ниско напрежение

P0468

Системата за отвеждане на горивните пари – верига датчик поток газове – твърде високо напрежение

P0469

Системата за отвеждане на горивните пари – верига датчик поток газове – нестабилна работа

P0470

Датчик налягане изходящи газове – неизправен датчик или прекъсната ел.верига

P0471

Датчик налягане изходящи газове – стойност извън допустими граници (или нерегулиран датчик)

P0472

Датчик налягане изходящи газове – стойност под допустимата граница

P0473

Датчик налягане изходящи газове – стойност над допустимата граница

P0474

Датчик налягане изходящи газове – нестабилно показание

P0475

Контролен клапан за налягане на изгорелите газове – неизправна верига

P0476

Контролен клапан за налягане на изгорелите газове – обхват/представяне

P0477

Контролен клапан за налягане на изгорелите газове – твърде ниско показание

P0478

Контролен клапан за налягане на изгорелите газове – твърде високо показание

P0479

Контролен клапан за налягане на изгорелите газове – нестабилнао показание

P0480

Верига 1 вентилатор охлаждане – неизправна ел.верига

P0481

Верига 2 вентилатор охлаждане – неизправна ел.верига

P0482

Верига 3 вентилатор охлаждане – неизправна ел.верига

P0483

Вентилтор охлаждане – неизправност

P0484

Верига на вентилатора – късо/голяма консумация на ток

P0485

Вентилатор охлаждане – неизправна верига/маса

P0486

Система за рециркулация на изгорели газове (ЕГР) , датчик Б (втори) – ел.верига

P0487

Клапан за рециркулация на изгорели газове – датчик позиция клапа – неизправна ел.верига

P0488

Клапан за рециркулация на изгорели газове – датчик позиция клапа – обхват/представяне

P0489

Клапан за рециркулация на изгорели газове – датчик позиция клапа – твърде ниско показание

P0490

Клапан за рециркулация на изгорели газове – датчик позиция клапа – твърде високо показание

P0491

Системата на вторичната помпа за въздух – несъответстващ поток

P0492

Системата на вторичната помпа за въздух – несъответстващ поток

P0493

Вентилатор – твърде висока скорост

P0494

Вентилатор – ниска скорост

P0495

Вентилатор – висока скорост

P0496

Системата за отвеждане на горивните пари – твърде голям дебит

P0497

Системата за отвеждане на горивните пари – твърде малък дебит

P0498

Системата за отвеждане на горивните пари – клапан за въздух – ниско показание на ел-вериагата

P0499

Системата за отвеждане на горивните пари – клапан за въздух – високо показание на ел-вериагата

P0500

Датчик скорост автомобил – А (първи) – неизправност, обща грешка

 

Ако информацията ви е била полезна, може да ползвате предпочитаната от вас форма по долу, за да подкрепите развитието на техническата информация в сайта. Разбира се, единствено в случай, че имате възможност за това.

 ——————————————————————————————————————–
  EPAY.BG

Описание Сума
Въведете желана сума BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки

 

 

7


Няма допълнителна такса за транзакция, освен евентуално превалутиране.

————————————————————————————————————————————————–

Comments are closed.