Our Blog

Повечето уреди за диагностика дават кодовете за грешки на БМВ, но пояснението към кода често е твърде ограничено или напълно липсва.

Ако не може да разберете какъв код за грешка е записан в автомобила, това ще ви помогне.

Кодочетеца или уреда за диагностика изпраща запитване към даден електронен модул в автомобила за запаметени кодове за грешки и получава число в шестнадесетичен формат (HEX).

HEX формата е шестнадесетично число, ползвано от електронните модули да отброяват.

При шестнадесетичните числа за цифрите от 0 до 9 се използват същите символи, а вместо 10 се ползва A, вместо 11 – B, и т.н. до F за 15. След това следва 10, защото се изчерпаха шестнадесетте цифри. И оттам  шестнадесетичното 10 ще е десетичното 16.

Всички кодове за грешки от DDE4 нататък са шестнадесетични, а кодовете преди това – десетични

 

BMW DME M1.1 (и подобни 1.2 и 1.3) са ранна версия на Bosch Motronic ECU, ползван във всички 6-цилиндрови модели на BMW до 1990-та година с малки изключения след това.

M1.1 и M1.3 се ползват при двигатели M20, M30 и M40, докато M1.2 се полазва при S38 и M70, които са по-ранните E34 M5 и V12 двигатели.

Тези кодове за грешки са в десетичен формат.

 

Кодове за грешки за BMW DME M1.1, M1.2 и M1.3

1-DME-Fault

3-Fuel-Pump-Relay-EKP

4-Idle-Speed-Controller

5-EVAP-Canister-Valve

6-Air-Flow-Sensor

7-Air-Flow-Sensor

8-“CHECK-ENGINE”-Light

10-Lambda-Regulation

12-Lambda-Sensor

15-“CHECK-ENGINE”-Light-Failure

16-Injectors-Cyl-1,3,5

17-Injectors-Cyl-2,4,6

22-Idle-Speed-Controller

23-Lambda-Sensor-Heating,-or-Aux-Air-Pump-Relay

28-Lambda-Sensor

29-Vehicle-Speed-Sensor-(VSS)

32-Injectors-2/4 www.avtodiagnostika.net

33-Solenoid-Valve-Kickdown-(Automatic-Transmission)

37-System-Voltage- www.avtodiagnostika.net

38-ASC/DWA-(EML-Vehicles)

40-AirCon-Compressor

43-Idle-Speed-Setting-–-CO-Adjustor

44-Inlet-Air-Temperature-Sensor

45-Coolant-Temperature-Sensor

50-Engine-Torque-Regulation-(EML)

51-Ignition-Angle-Regulation-(EML)

52-Idle-Speed-Switch

53-Wide-Open-Throttle-(WOT)-Switch

54-Torque-Converter-Lockup-Clutch

55-Ignition-System

100-DME-Control-Unit-Final-Stage

101-DME-Plausibility-–-Engine-Inoperable

252-DME-Control-Unit – www.avtodiagnostika.net

255-DME-Control-Unit–Internal-Error

 

avtodiagnostika.net

So, what do you think ?

You must be logged in to post a comment.