Our Blog

post_qa_какво_е_fuel_trim_avtodiagnostika.net

Fuel Trim означава баланс или корекция на количеството гориво впръсквано в цилиндъра на ДВГ.

Това е  фината настройка на доставянето на гориво в цилиндрите на двигателя.

За да бъде осъществено това, електронният блок за управление на двигателя (ECU) увеличава или намалява доставянето на гориво, чрез увеличаване или намаляване на времето за което инжектора е отворен. Измерва се в проценти, защото реално Fuel Trim представлява процента на промяна на количеството гориво спрямо времето.

Тази корекция на количеството гориво се състои от два компонента – Short Term Furl Trim (краткосрочна корекция на впръскването или STFT) и Long Term Fuel Trim (дългосрочна корекция на впръскването или LTFT).

Краткосрочната корекция се изменя 2-3 пъти в секунда и нормалните граници са  в порядъка +-5% (до +-8-9% в зависимост от ефикасността на двигателя и текущото му състояние)

Дългосрочната корекция би трябвало да е константа или да се изменя много бавно. Стойността и трябва да е или 0 или едноцифрено число.

Ако някоя от корекциите е двуцифрено число в проценти (положително или отрицателно), това е индикация за прекалено увеличаване или намаляване на порцията гориво.

Проблемът може да е в прекалено голямо обратно гориво от инжекторите, разхерметизиран смукателен колектор и др.

Пример: Ако показанието на ламбда сондата е бедна смес, поради разхерметизиран смукателен колектор (да смуче въздух след дебитомера), електронният блок за управление на двигателя веднага ще компенсира това, чрез добавяне на повече гориво.

One Comment

  1. Андрей

    Повече подобно инфо трябва да има , много добре написано.

So, what do you think ?

You must be logged in to post a comment.