Our Blog

 

 

Дебитомер е сензор, който  преобразува количеството въздух постъпващо в двигателя в напрежение подавано към ECU на двигателя (или ЕБУ – електронен блок за управление).

Към ECU на двигателя трябва да постъпва информация за количеството входящ въздух в двигателя, за да може да се изчисли натоварването на двигателя („engine load”). Това е важно, за да се определи колко гориво да се впръска, кога да се подаде искра за запалване (за бензинов двигател) и дори кога да превключи трансимията ако е автоматична. Дебитомера обикновено се намира между въдушния филтър и тялото на дросела.

Съществуват различни видове дебитомери – механични и електронни. Пример за механичен такъв е VAF или vane air flow meter – по-стар модел дебитомер, като типа му може да бъде определен по формата му. При него измервателна плоскост се отмества пропорционално на обема въздух постъпващ в двигателя. Демпферна камера намалява рязкото придвижване на измервателната плочка.

схема на дебитомер - VAF - volume air flow

В тази статия ще разгледаме един по-съвременен вариант – MAF (mass air flow)

дебитомер MAF - mass air flow

 

Дебитомер – тип MAF с нагреваема жичка

 

Основните компоненти на този тип дебитомер са термистор, платинена нагреваема жичка и контролна електричкса верига.

Термистора измерва температурата на входящият въздух. Нагреваемата жичка е с константна температура поддържана от ЕБУ, с помощта на сигнала от термистора. Повишаване на потока входящ въздух, причинява понижение на температурата на нагреваемата жичка и блока за управление на двигателя компенсира това незабавно, чрез подаване на по-голям ток през жичката. Контролна електрическа верига същевременно отчита подаваният ток и пропорционално го преобразува в напрежение. Така ЕБУ на двигателя, разполага с максимално прецизна и мигновенно опресняваща се информация за количеството постъпващ в двигателя въздух.

дебитомер MAF - mass air flow - графика

 

Този тип дебитомер има и вграден датчик за температурата на постъпващият в двигателя въздух или IAT  – intake air temperature. Той подава информация към ЕБУ на двигателя и така допълнително спомага за поддържането на коректното отношение гориво/въздух.

One Comment

  1. autopower

    Чудесна статия, всичко е много добре описано и с картинки даже!

So, what do you think ?

You must be logged in to post a comment.